Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatováclavská rezoluce 3.fórum alternativ v Praze

 Svatováclavská rezoluce 3. Fóra alternativ z 28.9.2011

My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí
 
POŽADUJEME:
Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb
 
Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda svými rozhodnutími rozbíjí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými prostředky a umožňuje korupci. Vládní koalice se chová arogantně a nerespektuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Koalice ohrožuje hospodářství země, sociální úroveň občanů, jakož i vzdělanostní, zdravotní a zejména morální úroveň společnosti. Požadujeme proto demisi vlády, předčasné volby a otevření diskuse o změně volebního zákona směrem k větší demokratičnosti.
 
Přijetí zákonů o obecném referendu
 
a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie. Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci.
 
Proto požadujeme:
Zavedení obecného referenda
Umožnění občanské zákonodárné a normotvorné iniciativy
Zavedení odpovědnosti volených zástupců za výkon mandátu na všech úrovních a umožnění jejich odvolatelnosti na základě postupů stanovených zvláštním zákonem
Zajištění práva každého zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jejichž dopady se ho mohou bezprostředně týkat
Přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření
 
Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.
Proto požadujeme zejména:
Schválení zákona o majetkových přiznáních
Zavedení centrálních daní z objemu veškerého majetku
Změnu postavení a rozšíření působnosti a pravomocí NKÚ včetně veřejné kontroly jeho činnosti
Okamžité zahájení veřejné diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi.
Zajištění mediálních práv občanů
 
Od Parlamentu a veřejnoprávních médií požadujeme:
při politických debatách ve veřejnoprávních médiích občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí
aby ČT a ČRo měly povinnost odvysílat k petici s 50 000 podpisy diskusní pořad k předmětu petice za účasti zástupců petičního výboru
pravidelně zveřejňovat transparentní hospodaření ČT, ČRo a ČTK včetně příjmů jejich zaměstnanců
zařazení pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterých si budou iniciativy, hnutí, občanská společnost určovat účastníky diskuze i témata
Vyzveme veřejnost k ustavení Občanské mediální rady, která se bude vyjadřovat k vysílání ČT a ČRo.
 
Media a zejména ČT přímo ovlivňuje myšlení společnosti, vytváří její atmosféru.
Měla by zde být občanská společnost, která by měla mít kontrolu nad vlivem veřejnoprávních medií na společnost.
 
Dále jsme se shodli, že budeme společně postupovat a koordinovat své akce se záměrem celkové kultivace společenského prostředí
 
V Praze, dne 28. září 2011
 
Alternativa Zdola: Ilona Švihlíková
Akční spolek nezaměstnaných: Tomáš Vokoun
ACORN-CC: Karel Procházka
Centrum pro strategická a teoretická studia: Václav Exner
Iniciativa za společenskou změnu: Petr Kužvart
Křesťané za spravedlivý hospodářský řád: Jiřina Trčková
New World Order Opposition: Jan Korál, Marek Kubát
Iniciativa NE ZÁKLADNÁM: Eva Novotná
Spolupráce ZAVYSOČINU: Vladimír Prokeš